dmi

Hvad er DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

Hvad står dmi for?

DMI er Danmarks Meteorologiske Institut, som arbejder med at betjene samfundet med meteorologisk data og viden, som Danmarks borgere kan bruge. Der arbejder ca. 250 medarbejdere hos DMI.

DMI’s Primære Aktiviteter

DMI’s arbejder med flere forskellige formål, men de har naturligvis nogle aktiviteter, som er vigtigere end andre. Det overordnede mål med DMI’s aktiviteter er at sikre de danske menneskeliv og materielle værdier. Ved at opdage ny data og viden, samt bearbejde alt denne data, bidrager DMI aktivt til miljømæssig og økonomisk planlægning i Danmark. Heriblandt specielt til beredskabet, energisektoren, transport, landbruget, infrastruktur, men også helt generelt til private virksomheder.

Derudover er deres opgave, som er en daglig opgave, også at udarbejde prognoser for vejret, samt varsler for evt. storme. De overvåger konstant vejret, klimaet, drivhuseffekten og stratosfærens ozonbalance, som er af altafgørende betydning ikke bare for Danmark, men hele verdenen.

Historien bag DMI

Selvom DMI lyder som en meget moderne og high-tech institution, så er det rent faktisk en af de ældste institutioner vi har her i Danmark. DMI, som vi kender den i dag blev startet i 1990, da Forsvarets Vejrtjeneste, Flyvevejrtjenesten og Meteorologisk Institut blev lagt sammen. Det er dog ikke hele historien. Historien bag DMI går nemlig hele 200 år tilbage i tiden.

Helt tilbage i 1820 kom H.C. Ørsted med forslaget, at vi i Danmark burde foretage landsdækkende og systematiske meteorologiske observationer. Derfor oprettede man i 1827 en meteorologisk komitée og et centralt observatorium i København. Her begyndte man så på systematisk vis at indsamle data fra hele landet.

Der skulle dog stadig gå mange år før selve Meteorologisk Institut blev skabt. Det var nemlig først i 1872, at man med en bevilling på 7.400 rigsdaler oprettet dette institut. Til at starte med havde instituttet fire ansatte med Niels H.C. Hoffmeyer som instituttets bestyrer. På dette tidspunkt foretog instituttets stort set de samme opgaver, som DMI varetager i dag, men dog naturligvis på et noget mere primitivt niveau. Herefter gik det dog stærkt og instituttet fik løbende hurtigt mange nye opgaver og aktiviteter. Derfor rykkede de til Lyngbyvej 100 i København.

Flyvevejrtjenesten og Forsvarets Vejrtjeneste

I 1920’erne begyndte man på civil ruteflyvning i Danmark. Der var dog det problem, at besætningerne ombord på flyene fik alt for lidt information om de aktuelle vejrforhold på ruterne. Derfor blev Flyvevejrtjenesten i 1926 stiftet, som senere udviklede sig til Statens Luftfartsvæsen, så piloter kunne få alt den information der var nødvendig for at kunne sikre, at det var sikkert at flyve.

I starten af 1950’erne oprettede man et nyt flyvevåben i Danmark, som samlede alt militærflyvning et enkelt sted. Derfor stiftede man også Forsvarets Vejrtjeneste med det formål at betjene flyvevåbnet, som blev ledet af en vejrtjeneste inspektør.

Det var altså disse tre institutter, som blev lagt sammen og dannede det DMI, som vi kender det i dag for knap 20 år siden.

Annonce